Logo skansen str

 

muzeum_03_12
mnpe_29

muzeum_03_09

 

parking 2

  

Facebook

  

 Sponsorzy

 

A-T rozszerzone str

 

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T Spółka Akcyjna

ul. Zacisze 2,
63-700 Krotoszyn

 

 

Patronat medialny

 logo przelom str

  

Współpraca

 

logo PRO str

 

 catl zc 430 206

 

 SZLAK-nowe-logo1

 

  

Logo karczma str

 

ue

 

 

Projekt „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski”    

 
cdk1

 

 Głównym celem projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe…” jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie platformy digitalizacji siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu posłuży ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zgodnie z ideą rozwoju społeczeństwa, opartego na wiedzy, oraz strategią rozwoju form kształcenia na odległość, projekt – zakładający digitalizację najcenniejszych obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie i instytucji partnerskich oraz ich upowszechnianie – umożliwi prezentację dzieł sztuki w formie wirtualnej, łatwo dostępnej dla każdego. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i jego popularyzacja są jedną z wytycznych Unii Europejskiej, realizowaną poprzez nowatorski w skali Polski projekt zakładający digitalizację najcenniejszych zbiorów, zainicjowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie w partnerstwie z:

- Muzeum Okręgowym w Tarnowie,

- Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie,

- Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,

- Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,

- Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,

- Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Wirtualny odbiorca otrzyma w sposób łatwy i przystępny dostęp do informacji o ok. 54 000 najcenniejszych dziełach sztuki prezentowanych na interaktywnej, multimedialnej platformie internetowej. Umożliwi ona poznawanie zasobów dziedzictwa kultury, w znacznej większości nie udostępnianych publiczności na co dzień. Wspólna strona wszystkich uczestników projektu powstanie w oparciu o jeden program bazodanowy służący opracowaniu małopolskich kolekcji, wspólny słownik pojęć kluczowych i ujednolicone standardy opisów zabytków. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość odkrywania i zgłębiania bogactwa kultury i historii Małopolski. Portal stanowiąc źródło wiedzy, pogłębionej refleksji czy inspiracji pozwoli kształtować przez mieszkańców regionu swoją tożsamość, wynikającą z wartości, bogactwa i odrębności tej kultury.

 

Proces digitalizacji prowadzony metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów kultury wzbogaci wspólną, internetową bazę danych zawierającą podstawowe (nota katalogowa) oraz popularno-naukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji. Do digitalizacji zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewni wymaganą wysoką jakość obrazu cyfrowego, jego archiwizację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi standardami.

Prezentacja zdigitalizowanych obiektów zachęci do aktywnego uczestnictwa w kulturze publiczność internetową, dostarczając zasobów wiedzy dostosowanych do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców.

Termin realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.03.2014

Całkowita wartość Projektu wynosi 4.024.792,81 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013


Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego                                                     Lider projektu

     mkidn                                                                 MNK_tarcza_biala

Partnerzy w projekcie
logo_udziela Muzeum_w_Bochni_logotyp_horyzontalny_kopia Slowacki_logo

        LOGO_wygiezw                      logoZubrzyca                     tarnow